Tabellen en nog
veel meer weetjes!
Mist U een tabel?
Laat het ons weten!
www.tabellenboekje.be

Handige Tips en Wetenswaardigheden voor Iedereen!

WebHandig.be

Met heel veel links en extra achtergrond informatie


Handige tips en
wetenswaardigheden
voor de startende
en ervaren fotograaf
www.FotoHandig.be

HTML

Belangrijkste Elementen

HTML

Webpagina's worden geschreven in HTML. HTML is niet een programmeertaal maar een notitie methode. HTML staat voor Hyper Text Markup Language. In een HTML pagina maak je gebruik van labels (tag's). In deze tags staat of dat de tekst een koptekst is of b.v. een gewone paragraaf. Een koptekst wordt aangeven door:

<h1>Dit is een koptekst op hoogste nivo</h1>:

<h1> en </h1> zijn de HTML tag's. De koptekst begint met <h1> en geeft </h1> aan dat de koptekst is afgelopen.

Een paragraaftekst wordt aangegeven door:

<p>Dit is de tekst van een paragraaf.</p>

<p> en </p> zijn de HTML tag's. De paragraaf begint met "<p>" en "</p>" geeft aan dat de paragraaftekst is afgelopen. </h1> en </p> worden endtag's genoemd.

Er zijn veel website's die informatie geven over de HTML tags en hoe ze gebruikt moeten worden. De site www.w3schools.com is een prettige site om e.e.a. te leren. De site is echter wel in het Engels. De voorbeelden zijn eenvoudig en duidelijk en meteen on-line uit te testen.

XHTML

XHTML is in principe hetzelfde als HTML alleen formeler genoteerd. XHTML staat voor EXtensible HyperText Markup Language en is een XML notitie wijze. Deze notitie methode is bedacht om eenvoudig informatie uit te wisselen en op te slaan. HTML is bedacht om informatie te presenteren. De kracht van XML is dat je zelf de controle houdt over de indeling van de data en de betekenis er van. Dit staat in het XML bestand en de tags mag jezelf bedenken. Een XML bestand bestaat uit gewone tekst en is eenvoudig te vertonen en af te drukken op papier.

Alle browsers ondersteunen XHTML. Voor XHTML moet ook altijd gebruik worden gemaakt van de endtag's.

CCS

CCS is een afkorting en staat voor Cascade Style Sheets. Style definities leggen vast hoe een HTML element vertoond met worden. Style kunnen op verschillende plaatsen (nivo's) worden vastgelegd. Het kan binnen de tag, in de header van de HTML file of buiten de HTML file in 1 of meerdere Cascade Style Sheets.

Al deze Style definities liggen boven op elkaar, daarom spreken we van cascade style sheets. De style definitie die als laatste wordt gelezen door de browser is geldig en vervangt een andere definitie die eventueel als gelezen was.

Scripting

Scripting kan onderdeel van webpagina zijn. We onderscheiden 2 in wezen totaal verschillende soorten van scripting die door de beginnende webdesigner nog eens door elkaar worden gehaald:
- client site scripting zoals JavaScript
- server site scripting zoals PHP

Database

Een (SQL) database kan ook onderdeel van de website zijn. Daarvoor is kennis vereist van b.v. MySQL. Voor een "normale" website is geen kennis nodig van SQL of MySQL. Er zijn (CMS) pakketten die gebruik maken van een SQL database om de verschillende pagina's van een website in op te slaan. Mijn advies is en blijft om het eenvoudig te houden.

Alleen in speciale toepassingen is een database noodzakelijk en in die gevallen kan beter tot aanschaf van een goed pakket worden overgegaan in plaats van zelf in een complex pakket te duiken met als resultaat een webwinkel te hebben die resulteert in een stroom van klachten!
 
Aangepast zoeken
 

Design4W3 Webdesign - Degelijk en Betrouwbaar!